Những điều cần biết về bệnh viêm gan siêu vi B và nguy cơ nhiễm viêm gan siêu vi B và C

* Nguy cơ nhiễm viêm gan siêu vi B và C Sự lây truyền của 2 loại siêu vi này có chung đặc điểm là cùng lây qua 3 con đường chích: quan hệ tình dục, qua đường máu và lây từ mẹ sang con (trong thời kỳ mang thai). Một số nhóm người sau đây có nguy cơ bị […]