Nguyên tắc chăn nuôi hiệu quả

Các đơn vị cấp giống thú rừng thường chỉ hướng đến lợi nhuận theo mô hình bán giống bao tiêu. Giá họ nhập nhằng, giá bán rất cao trong khi giá mua từ bà con thấp nhưng thời gian thu mua và thanh toán chậm. Giá mua còn cao là cách để đơn bị bán giống bịt miệng các người […]