Các bài thuốc chữa phong thấp dân gian

Bài thuốc 1: Công thức: Vương tôn: 100 gam (tính ấm, bổ khí huyết và mạnh gân, xương) Cát bối: 100 gam (tính ẩm, trừ phong tê thấp, làm cho khí huyết lưu thông, gân mềm dần dần duỗi ra được) Huyết đằng: 200 gam (tính ôn, bổ tâm can, bổ máu) Bùi béo (cam đằng): 200 gm (tính ấm, […]