Người bạn đời bị ảnh hưởng lớn đối tác bị bệnh

NGƯỜI BẠN ĐỜI BỊ ẢNH HƯỞNG LỚN NẾU ĐỐI TÁC BỊ BỆNH Trong một nghiên cứu về rối loạn tình dục ở vợ của các bệnh nhân nam mắc chứng rối loạn cương đã chỉ ra rằng, tần số sinh hoạt tình dục của họ bị giảm sau khi chồng bị bệnh, chỉ còn 46%, so với trước đó là […]