Chia sẻ kinh nghiệm

Tính nết con người ngày càng thay đổi theo thời gian

Tính nết con người ngày càng thay đổi theo thời gian

Chả hiểu sao đi đến đâu cũng bị/được quan tâm chú ý đặc biệt mặc dù chả bao giờ cố tình làm gì để bị/được chú ý và bây giờ thì càng không muốn bị ai để ý. Đi ăn phở thì cả vợ chồng chủ quán lẫn cậu nhân viên lúc nào cũng quan tâm hỏi han sao anh […]

Phương pháp chăn nuôi hiệu quả

Nguyên tắc chăn nuôi hiệu quả

Các đơn vị cấp giống thú rừng thường chỉ hướng đến lợi nhuận theo mô hình bán giống bao tiêu. Giá họ nhập nhằng, giá bán rất cao trong khi giá mua từ bà con thấp nhưng thời gian thu mua và thanh toán chậm. Giá mua còn cao là cách để đơn bị bán giống bịt miệng các người […]