Phương pháp làm tăng có thai tự nhiên

Có thai tự nhiên là khả năng vốn có của loài người, tuy nhiên, vài thập kỷ trở lại đây với sự phát triển của xã hội, tuổi kết hôn lần đầu tăng, tình trạng nạo phá thai tăng lên thì khả năng có thai tự nhiên lại giảm đáng kể. Hiện nay, trên thế giới, tùy từng quốc gia, […]