Rượu ngâm quả thuốc phiện có thực giúp tăng được sinh lý đàn ông?

Rượu ngâm quả thuốc phiện có thực giúp tăng được sinh lý đàn ông? Có rất nhiều người truyền miệng nhau về một thứ rượu thần dược, cải thiện rất tốt tình trạng đàn ông yếu sinh lý. Thứ mà ngâm cùng rượu ấy là quả anh túc tức quả thuốc phiện. Có thể họ quên mất rằng nó đang gây […]